วารสาร
จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 “ วันฮีตเก่า ฮอยเดิม คนเมืองแม่ป๊ะ “  >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 “ กิจกรรมรณรงค์เก็บขยะ “  >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 “ พญาหน่อกวิ้นเกมส์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 “  >> อ่านต่อ


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 686 หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 631110

โทรศัพท์ : 055 533 126 Email : maepalocal@gmail.com | www.maepalocal.com | Facebook : www.facebook.com/pages/องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ