โครงการตำบลสุขภาวะ

 

นายมงคล แซ่อุน

นายศตวุฒิ คงเอี่ยม

นายศรายุทธ ทัพสิทธิ์
 

นายศักดิ์สุริยา ผัดอ่อนอ้าย

นายสหรัฐ เมืองติ๊บ

 
     

 


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 686 หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 631110

โทรศัพท์ : 055 533 126 | www.maepalocal.com | Facebook : www.facebook.com/pages/องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ